• Filtrer efter
Ryd filter og søgetekst
15-08-2019

MasterMatrix 101: Teknisk datablad

MasterMatrix 101 Anvendes som et højeffektivt viskositesmodificerende middel til flydende betoner ... MasterMatrix 101 en vandig opløsning af en syntetisk copolymer med høj ...

 • pdf, 96,42 Kb
14-08-2019

MasterSeal TC 373 (MasterTop 1324 A-R): DoP

In accordance with Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 ... For the product “MasterSeal TC 373 (formerly: MASTERTOP TC 473)” N°: 337302 1. Unique identification of the ...

 • pdf, 69,11 Kb
14-08-2019

MasterSeal M 880 Teknisk datablad

MasterSeal M 880 Hurtighærdende, 2-komponent polyuretan istrøningslag til parkeringsdæk og tætningssystemer ... MasterSeal M 880 er et 2-komponents, pigmenteret, hurtigt hærdende ...

 • pdf, 110,01 Kb
14-08-2019

MasterFlow 9500: Teknisk datablad (på engelsk)

MasterFlow 9500 Ultra high strength, high modulus, cement based grout with applied nanotechnology for grouting offshore wind turbine installations ... • All void filling from 25mm to ...

 • pdf, 340,38 Kb
14-08-2019

MasterFlow 9200: Teknisk datablad (på engelsk)

MasterFlow 9200 Ultra high strength, cement based grout with applied nanotechnology for grouting onshore VESTAS wind turbine installations   PRODUCT DESCRIPTION MasterFlow ...

 • pdf, 256,89 Kb
12-08-2019

MasterX-seed 100: Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad side: 1/13 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. Dato / revideret den: 12.07.2016 Version: 4.2 Produkt ...

 • pdf, 139,17 Kb
12-08-2019

MasterSeal M 336 Teknisk datablad

MasterSeal M 336 Elastomer coating til vandtætning og beskyttelse af beton ... MasterSeal M 336 er en tokomponent epoxy-polyuretanbaseret elastomer coating ... Undgå, at der kommer luft i ...

 • pdf, 143,96 Kb
12-08-2019

MasterSeal M 338: Teknisk datablad

MasterSeal M 338 Vandbaseret epoxycoating til vandtætning og beskyttelse af betonelementer ... Egnet til vandrette og lodrette overflader ... Kan anvendes på beton og cementmørtel ...

 • pdf, 172,32 Kb
12-08-2019

MasterSeal M 881 Teknisk datablad

MasterSeal M 881 2-komponent polyuretan istrøningslag til parkeringsdæk og tætningssystemer ... MasterSeal M 881 er et 2-komponents, pigmenteret, let thixotroperet og elastificeret ...

 • pdf, 108,55 Kb
12-08-2019

MasterSeal P 385 Teknisk datablad

MasterSeal P 385 Hæftegrunder til beton og murværk ... Trekomponent grunder baseret på vandemulgerede epoxyharpikser, hydrauliske bindemidler, inaktive kiselholdige fyldstoffer og ...

 • pdf, 696,64 Kb
12-08-2019

MasterSeal TC 258: Teknisk datablad

MasterSeal TC 258 1-komponent pigmenteret polyuretan belægning ... MasterSeal TC 258 er en 1-komponent pigmenteret, polyuretanbelægning, som f. eks ... MasterSeal TC 258 anvendes som ét ...

 • pdf, 103,31 Kb
12-08-2019

MasterSeal TC 374: Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad side: 1/15 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. Dato / revideret den: 27.12.2018 Version: 1.0 Produkt ...

 • pdf, 278,85 Kb
12-08-2019

MasterSeal TC 681: Teknisk datablad

MasterSeal TC 681 2-komponent Polyaspartic hurtighærdende topcoat til opstregning ... MasterSeal TC 681 anvendes inde og ude som topcoat på kvartssand-strøede MasterTop- og ...

 • pdf, 104,40 Kb
12-08-2019

Masterlife WP 760: Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad side: 1/13 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr ... Dato / revideret den: 02.05.2017 Version: 5.0 Produkt: MasterLife WP 760 also Hydrofix (ID ...

 • pdf, 46,44 Kb
12-08-2019

MasterKure 315: Teknisk datablad

MasterKure 315 Overfladeforsegler og støvbinder på emulsionsbasis ... MasterKure 315 anvendes som membran på nyudstøbt og hærdnende beton ... MasterKure 315 danner en membran, der ...

 • pdf, 39,71 Kb
12-08-2019

MasterInject 1360: Teknisk datablad

feb. 2014 Injektionsharpiks med lav viskositet til reparation af revner i beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret ...

 • pdf, 792,10 Kb
12-08-2019

MasterFlow 980: Teknisk datablad

Faststøbning af søjler, piller, brolejer og skinner ... Præcisionsunderstøbning af maskiner, turbiner, pumper og generatorer ... Udstøbning eller påstøbning af betonhjørner/-kanter, som ...

 • pdf, 164,40 Kb
12-08-2019

MasterFlow 960: Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad side: 1/14 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr ... H335 Kan forårsage irritation af luftvejene ... P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter ...

 • pdf, 53,65 Kb
12-08-2019

MasterFlow 920 AN: Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad side: 1/14 BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. Dato / revideret den: 25.04.2016 Version: 5.0 Produkt ...

 • pdf, 231,38 Kb
12-08-2019

Masterflow 9200: Sikkerhedsdatablad

Hoja de Seguridad MasterFlow 9200 also MASTERFLOW 9200 ... Fecha de revisión : 2015/11/03 Página: 1/10 Versión: 1.0 (30606133/SDS_GEN_DO/ES) 1 ... Los términos de esta Ficha de Datos ...

 • pdf, 143,03 Kb
1 to 20 of 869 results