BASF systematiserer løsninger for fugttætning/sikring af konstruktioner og beholdere i industrielle bygninger og installationer

Indtrængende vand kan få alvorlige konsekvenser i mange industrivirksomheder, både i form af ødelagte råvarer, beskadigede bygninger og maskiner og ikke mindst kostbare driftstop. Nu giver BASF imidlertid industrien endnu  bedre muligheder for at sikre bygninger og installationer ved at udvide produktporteføljen inden for det nye produktsegment Industrial Waterproofing.

Gennem mange år har BASF, verdens største producent af kemiske produkter til byggeriet, haft succes med at tilbyde danske vandværker sine drikkevandsgodkendte fugttætningsprodukter inden for området "Water Management". Samtidig har BASF i produktkategorien Traffic Waterproofing leveret løsninger til forsegling og fugttætning af parkeringsdæk, broer og altaner.


BASF produkter er anvendt til et nyt vandværk i Silkeborg, 2014 - læs mere

Nu udvider virksomheden den danske palet af løsninger og produkter under det overordnede segment Waterproofing. Det sker med etableringen af to nye undersegmenter, Industrial Waterproofing og Roof Waterproofing.

Jørgen Krogh

"Den industrielle vandtætning er et nyt markedssegment for BASF i Danmark, men det er et område, vi har store forventninger til,"

siger Segment Manager Jørgen Krogh.

 "På koncernbasis har vi en lang historik med en bred og veldokumenteret palet af bl.a. fugttætningsprodukter til industrielle formål, men det er først nu, vi for alvor sætter gang i en professionel og systematiseret indsats over for de danske industrivirksomheder, når det handler om at sikre bygninger og installationer mod fugtindtrængen," fortæller Jørgen Krogh. Han nævner den vandtætte membran MasterSeal M 808 som et eksempel på produkter, der forventes at åbne døren til mange industrikunder. Produktet er baseret på polyurethan og er fri for opløsningsmidler. Det  må anvendes i direkte kontakt med drikkevand og er kemikaliebestandig og højelastisk.

"Netop et produkt som MasterSeal M 808 er et håndgribeligt udtryk for den innovation og produktudvikling, der altid har været et af BASF's vigtigste kendetegn, " siger Jørgen Krogh og tilføjer, at også produkterne i det andet nye undersegment, Roof Waterproofing, i mange tilfælde vil bidrage til de samlede fugttætningsløsninger for industrien. I dette segment tilbyder BASF blandt andet det fugefri tagbeklædningssystem MasterRoof 2160 til effektiv forsegling og tætning af flade industritage.

Produkter til spildevandsanlæg

Ud over etableringen af de to nye undersegmenter til Waterproofing har BASF udvidet det eksisterende undersegment Water Management med et ekstra produktområde. Hidtil har dette segment alene omfattet produktområdet Clean, hvor BASF tilbyder drikkevandsgodkendte tætnings- og reparationsprodukter til vandværker. Nu udvides Water Management imidlertid til også at omfatte produktområdet Waste, hvor produkterne er udviklet specielt til brug i rensningsanlæg og sekundær inddæmning af tankgårde.

Læs mere om MasterSeal produkter

Deltager på Dansk Betondag

BASF har allerede præsenteret de nye vandtætningsprodukter for en række kunder i industrien og spildevandssektoren, hvor de er blevet modtaget særdeles positivt. Jørgen Krogh glæder sig derfor til at sætte fuld fokus på Waterproofing og ikke mindst Industrial Waterproofing, når BASF den 17 og 18. september deltager i Dansk Betondag. Den årlige event afholdes af Dansk Betonforening, og i løbet af de to dage mødes producenter, entreprenører og andre aktører fra den danske betonbranche for at blive opdateret på den seneste produktudvikling og for at netværke. De to dage i Odense Congress Center er derfor en perfekt ramme til at præsentere BASF's udvidede produktpalet inden for vandtætning.