Master Builders Solutions til lakseopdræt og fiskeforædlingsindustri på NorFishing

BASF vil være at finde på en af verdens største messer for fiskeindustrien, NorFishing-messen i Trondheim d. 21.-24. august. Her vil Master Builders Solutions-specialisterne præsentere MasterSeal tætningssystemer til lakseopdrætsanlæg og Ucrete gulvsystemer til fiskeforædlingsindustrien.

Effektiv vandtætning af landbaserede lakseopdrætsanlæg

Ønsket om at reducere tiden, hvor opdrætslaks er i havet, har øget investeringerne i landbaserede opdrætsanlæg. Med landbaserede opdrætsanlæg til lakseyngel kan man isolere fiskene fra havet og reducere risikoen for, at der sker overførsel af næringsstoffer og eventuel smitte til de vilde fisk. De recirkulerende anlæg er lukkede systemer, som sørger for rensning og genbrug af vandet.

MasterSeal M 689 er en effektiv vandtætningsmembran, som kan anvendes både i anlæg af beton og stål. Den polyureabaserede membran er drikkevandsgodkendt og giver en revneoverbyggende, fugefri, vandtæt coating. Membranen påføres med sprøjte og er hurtighærdende med meget lang levetid, hvilket dels betyder kort installationstid dels at man kan undgå nedlukning og produktionsstandsning pga. behov for reparation.

Læs mere om MasterSeal M 689

 Effektiv vandtætning af landbaserede lakseopdrætsanlæg

Robuste, hygiejniske gulvløsninger

I fødevareindustrien, derunder fiskeforædlingsindustrien, er strenge krav til hygiejnen obligatorisk og samtidig skal der sikres et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Ucrete-gulvene fra BASF giver det rette grundlag, idet de opfylder de skrappe krav og samtidig er uhyre holdbare.

Ucrete gulve er HACCP-certificerede, dvs. certificeret som sikre til fødevareproduktion. Gulvene giver ikke afsmag på fødevarer – ikke engang under udlægningen af gulvet. Og gulvene lever op til de højeste hygiejnekrav, idet belægningerne er tætte, uigennemtrængelige samt ikke-bionedbrydelige og danner derfor ikke grobund for bakterie- eller skimmelsvampevækst. Gulvene tåler hedvandsspuling og kan rengøres til samme standard som rustfrit stål.

Gulvene kan leveres med ønsket skridsikringsgrad og er tildelt Eurofins Indoor Air Comfort Goldcertificat, dvs. de bidrager til et sundt indeklima og et sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere om Ucrete

Robuste, hygiejniske gulvløsninger

Projekt reference: The Suacy Fish Company

Projekt reference: The Suacy Fish Company

Gulvsystem i produktionshal for fiskeforædling