​Ny brochure

Højeffektiv cementbaseret vandtætning

MasterSeal 6100 FX og MasterSeal 560

Højeffektiv cement baseret vandtætning

​Vandtætning er en stor udfordring

Vand kan trænge igennem byggematerialer på forskellige måder. F.eks. kapillær absorption, stående vand, hygroskopisk optagelse eller kondensering.
Effektiv vandtætning af dæmninger, kanaler, akvædukter, vandtanke, vandtårne, spildevandsanlæg og andre bygningskonstruktioner for at hindre indtrængning eller tab af vand er en stor udfordring, der kræver vandtætningsprod​​ukter som er lette at anvende, hurtig genoptagelse af driften og langsigtet holdbarhed.


Den nye generation af cementbaseret vandtætning

MasterSeal 6100 FX og MasterSeal 560 er meget fleksible og elastiske, cementbaserede membraner med et lavt materialeforbrug og hurtig hærdning.

Læs mere i brochuren

se video om højeffektiv cementbaseret vandtætning