Cranswick Foods 

Hurtighærdende gulv til slagteriafdeling

Cranswick Foods Reference  

Renoveringen af gulvet i slagterafdelingen hos Cranswick Foods i Hull omfattede fjernelse af de eksisterende overflader, tørring af betonpladerne, mekanisk forberedelse af gulvet, grunding med Ucrete PSC og til sidst gulvbelægning med 9 mm Ucrete UD200.

Udfordringen

Der var pres på, da slagterafdelingen kun havde et kort tidsvindue til gennemførelse af renoveringen. Alle aktiviteter skulle udføres inden for 14 timer fra lørdag kl. 16 til kl. 7 den følgende morgen. Inden for dette tidsrum skulle det gamle gulv fjernes, underlaget forberedes og det nye 180 m2 Ucrete UD200 gulv installeres, så produktionen kunne genoptages hurtigt.

Vores løsning

Efter drøftelser, hvor BASF’s konsulent deltog, var HRF overbevist om, at de kunne fjerne alle eksisterende gulve med eget udstyr, og derefter tørre og forberede slagteriafdelingen før udlægning af det hurtighærdende gulvsystem bestående af grunder Ucrete PSC og Ucrete UD200 i 9 mm tykkelse.

I løbet af et 14-timers tidsvindue lykkedes det HRF at fjerne det eksisterende gulv på ca. tre timer, tørre og derefter grunde med Ucrete PSC, der derefter kunne hærde i tre timer. Da grunderen var hærdet, påførte HRF’s team Ucrete UD200 i løbet af to timer og lod det hærde i seks timer ved ca. 10 °C. Endelig kom Cranswick Foods’ rengøringspersonale til slagteriafdelingen og afsluttede rengøringen, så produktionen kunne genoptages til tiden næste morgen.

Projekt: Cranswick Foods 
Sted: Hull, England 
Ejer: Cranswick Foods 
Entreprenør: HRF 
Designer/arkitekt/specifikationsansvarlig: BASF og HRF 
Markedssektor: Fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler 
Anvendte produkter og mængder: Ucrete PSC, Ucrete UD200

Læs mere om projektet