Nyt Vandværk i Silkeborg

Effektiv beskyttelse både over og under jorden

Vandværk Silkeborg

I den østlige del af Silkeborg ligger et gammelt vandværk i en karakteristisk bygning fra 1900-tallet. Vandværket har i mange år været ude af drift, da det var både fysisk og teknologisk slidt ned.

I forbindelse med at Silkeborg Vand tog nye vandboringer i brug fra nogle af de østlige statsskove omkring byen, valgte man imidlertid at bygge et helt nyt vandværk – dels inden i de gamle rammer og dels i form af en ny bygning ved siden af den gamle.


Udfordringen


Det altdominerende tema ved etablering af insitustøbte betontanke til vandværker er vandhygiejne. Enhver bygherres (og entreprenørs) værste mareridt er nemlig at sende forurenet vand ud i forsyningen på grund af uhensigtsmæssige byggematerialer.

Af samme grund valgte den rådgivende ingeniør på projektet at foreskrive to WRASdrikkevandsgodkendte

Løsningen


For at sikre maksimal styrke, levetid og vandhygiejne valgte den rådgivende ingeniør at anbefale den svindkompenserende og fiberforstærkede grovmørtel MasterEmaco S 5400. Mørtlen udmærker sig bl.a. ved at være 1-komponent og skal derfor kun blandes med vand. Til den yderste finish og vandtætning anbefalede ingeniøren den finere mørtel MasterSeal 531. Begge de anvendte mørtler er drikkevandsgodkendte.

Projekt: Nyt vandværk i Silkeborg
Sted: Silkeborg, Danmark
Projektet afsluttet: 2014
Bygherre: Silkeborg Vand
Entreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S
Markedssektor: Vandværker

Anvendte produkter:

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer BASF

+45 30 38 33 31