MasterAir 80 G - luftindblanding til beton

Øget bearbejdelighed samt mindre separation og bleeding

I den friske beton tilfører MasterAir 80 G luft i form af mikrobobler, der har en smørende effekt, hvorved bearbejdeligheden forøges, og separations- og bleedingtendensen nedsættes.

Den plastificerende effekt som MasterAir 80 G har på betonen kan udnyttes til reduktion af vandindhold for i øvrigt uændret konsistens.

Mere frostbestandig beton

MasterAir 80 G kan anvendes til alle typer portlandcement, også i kombination med puzzolaner. 

MasterAir 80 G tilfører betonen luft i form af mikrobobler, hvilket har til formål at bibringe den hærdnende beton en mikroluftporestruktur, der kan gøre betonen frostbestandig.

MasterAir G giver luftindhold i beton, der sikre krav til luftporeanalyse kan opfyldes.

Master Air G er CE mærket.

Downloads

MasterAir 80 G: DoP

pdf (334,32 Kb)

MasterAir 80 G: Sikkerhedsdatablad

pdf (125,00 Kb)

MasterAir 80 G: Teknisk datablad

pdf (155,62 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12