MasterEmaco N 705

Cementbaseret tyndpudsmørtel til betonrenovering

Tidligere: PCI Repament 5

Hvad er MasterEmaco N 705?

MasterEmaco N 705 er en tyndpudsmørtel til spartling på lodrette og ikke befærdede betonoverflader på f.eks. anlægskonstruktioner og i øvrigt på dynamisk eller ikke-dynamisk belastet beton.

MasterEmaco N 705 kan anvendes på vandrette flader, som kun belastes af gangtrafik.

Hvad gør MasterEmaco N 705 til en unik løsning?

MasterEmaco  N 705 er brugsklar straks efter blanding og kan påføres i lagtykkelse på 1-9 mm.

Med MasterEmaco  N 705 opnås en jævn overflade fri for revner og lunker, velegnet til afsluttende overfladebeskyttelse.

Hvordan opfylder MasterEmaco N 705 kundernes krav?

Med MasterEmaco  N 705 kan der opnås et spartellag, som er vandfast, frostsikkert, bestandigt over for tørsalt og med en god overfladefasthed og indtrykshårdhed.

MasterEmaco N 705 kan bruges såvel ude som inde og overholder materialekraverne til aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse iht. DS 2426

Downloads

MasterEmaco N 705: DoP

pdf (325,73 Kb)

MasterEmaco N 705: Sikkerhedsdatablad

pdf (211,25 Kb)

MasterEmaco N 705: Tekniske datablad

pdf (96,35 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31