MasterEmaco S 5400

Cementbaseret reparationsmørtel

 Tidligere: Emaco Nanocrete R4

Hvad er MasterEmaco S 5400?

MasterEmaco S 5400 er en meget tixotropisk reparationsmørtel med højt elasticitetsmodul fra 5 op til 50 mm tykkelse, klasse R4. Materialet er brugsklart og kan påføres med manuelt, med murske eller sprøjte på vandrette og lodrette flader samt over hovedet. Ved blanding med vand dannes der en mørtel med en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder. MasterEmaco S 5400 bruges til reparation med høj styrke, reparation af betonelementer i bygværker, som f.eks.

  • Søjler, moler og tværbjælker i alle typer broer
  • Køletårne og skorstene samt andre industrimiljøer
  • Vandbehandlings- og kloakanlæg
  • Tunneler, rør, udløbsledninger og alt underjordisk byggeri, særligt ved vanskelige jordforhold
  • Marine bygninger

Hvad gør MasterEmaco S 5400 til en unik løsning?

MasterEmaco S 5400 sikrer overføring af belastning på grundlag af det høje elasticitetsmodul og vedhæftning til den oprindelige beton. Der er ikke behov for sekundær forstærkning pga. mørtlens meget tixotropiske egenskaber. Den indeholder specialcementtyper, velgraderet sand, omhyggeligt udvalgte additiver og fibre, der reducerer svind og giver fremragende forarbejdningsegenskaber samt tillader påføring af tykkelser op til 50 mm i ét lag.

MasterEmaco S 5400 har fremragende egenskaber, som giver bygværket en længere levetid.

MasterEmaco S 5400 er udviklet på grundlag af ny teknologi for at opnå den lavest mulige tendens til revnedannelse, god vand- og chloridgennemtrængelighed, sulfatresistens og høj karbonatiseringsmodstand.

Disse egenskaber danner grundlag for en væsentlig forlængelse af bygværkets levetid.

Downloads

MasterEmaco S 5400: DoP

pdf (141,34 Kb)

MasterEmaco S 5400: Sikkerhedsdatablad

pdf (208,20 Kb)

MasterEmaco S 5400: Teknisk datablad

pdf (131,45 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31