MasterGlenium ACE 489

Superplastificerende tilsætningsstof til fremstilling af beton

 

Hvordan virker MasterGlenium ACE 489?

MasterGlenium ACE 489 tilhører en chloridfri anden generation af superplasticeringsmidler baseret på polymerer af polycarboxylærter med sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere superplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornene adskillelse og fordeling.

 

Hvad gør MasterGlenium ACE 489 til en unik løsning?

Det specielle MasterGlenium ACE 489 molekyle accelerer cementens hydratisering, idet en større del af cementkornenes overflade blotlægges til reaktion med vand. Dette sker som følge af hurtig absorptionen på cementkornene og dermed en effektiv dispergeringseffekt. Hermed er det muligt at opnå tidligere udvikling af hydratiseringsvarmen, hurtig udvikling af hydratiseringsprodukterne og som konsekvens heraf højere styrker i en meget tidlig alder.

Ved at reducere hærdningstiden eller hærdningstemperaturen, optimerer MasterGlenium ACE 489 hærdningscyklerne og tillader minimering af varmehærdning og den krævede energi til ubstøbning, kompaktering og hærdning. Det giver øget produktivitet og forbedret udseeende af overflader samt mindsker svin og krybning.

Downloads

MasterGlenium ACE 489: DoP

pdf (370,48 Kb)

MasterGlenium ACE 489: Sikkerhedsdatablad

pdf (108,17 Kb)

MasterGlenium ACE 489: Teknisk datablad

pdf (92,95 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems