MasterGlenium ACE 408 - superplast til fremstilling af beton og vibreringsfri beton til betonelementer

Superplastificeringsmiddel til beton til betonelementproduktion

MasterGlenium ACE 408 tilhører en chloridfri anden generation af superplasticeringsmidler baseret på polymerer af polycarboxylærter med sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere superplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornene adskillelse og fordeling.

Det specielle MasterGlenium ACE 408 molekyle accelerer cementens hydratisering, idet en større del af cementkornenes overflade blotlægges til reaktion med vand. Dette sker som følge af hurtig absorptionen på cementkornene og dermed en effektiv dispergeringseffekt. Hermed er det muligt at opnå tidligere udvikling af hydratiseringsvarmen, hurtig udvikling af hydratiseringsprodukterne og som konsekvens heraf højere styrker i en meget tidlig alder.

Ved at reducere hærdningstiden eller hærdningstemperaturen, optimerer MasterGlenium ACE 408 hærdningscyklerne og tillader minimering af varmehærdning og den krævede energi til ubstøbning, kompaktering og hærdning. Det giver øget produktivitet og forbedret udseeende af overflader samt mindsker svin og krybning.

Rationel produktionsproces med MasterGlenium ACE 408

MasterGlenium ACE 408 er specielt udviklet til at hjælpe betonelementproducenten med at rationalisere produktionsprocessen ved at tilgodese aspekter som eliminering af vibrering, reduktion af  energi- og tidsforbrug samt forbedring af betons holdbarhed.


Downloads

MasterGlenium ACE 408: DoP

pdf (369,60 Kb)

MasterGlenium ACE 408: Sikkerhedsdatablad

pdf (205,59 Kb)

MasterGlenium ACE 408: Teknisk datablad

pdf (92,97 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12