MasterGlenium ACE 490

Plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel

Hvordan virker MasterGlenium ACE 490?

MasterGlenium ACE 490 tilhører en kloridfri andengeneration af superplasticeringsmidler baseret på polymerer af polycarboxylærter med sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere superplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornenes adskillelse og fordeling.

Hvad gør MasterGlenium ACE 490 til en unik løsning?

Det specielle MasterGlenium ACE 490 molekyle accelererer cementens hydratisering, idet en større del af cementkornenes overflade blotlægges til reaktion med vand. Dette sker som følge af en hurtig absorption på cementkornene og dermed en effektiv dispergeringseffekt. Hermed er det muligt at opnå tidligere udvikling af hydratiseringsvarmen, hurtig udvikling af hydratiseringsprodukterne og som konsekvens heraf højere styrker i en meget tidlig alder.

Ved at reducere hærdningstiden eller hærdningstemperaturen optimerer MasterGlenium ACE 490 hærdningscyklerne og tillader minimering af varmehærdning og den krævede energi til udstøbning, kompaktering og hærdning. Det giver øget produktivitet og forbedret udsende af overflader samt mindsker svind og krybning.

Hvordan opfylder MasterGlenium ACE 490 kundernes krav?

MasterGlenium ACE 490 er specielt udviklet til at hjælpe betonelementproducenter med at rationalisere produktionsprocessen ved at tilgodese aspekter som eliminering af vibrering, reduktion af energi- og tidsforbrug samt forbedring af betons holdbarhed.

Downloads

MasterGlenium ACE 490: DoP

pdf (370,75 Kb)

MasterGlenium ACE 490: Sikkerhedsdatablad

pdf (121,42 Kb)

MasterGlenium ACE 490: Teknisk datablad

pdf (155,34 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12