MasterGlenium SKY – Superplastificerende tilsætningsstof til færdigbeton for Total Performance Control

Hvordan virker MasterGlenium SKY?

Den specielle sammensætning af molekylerne i MasterGlenium SKY betyder, at de kan optages med forsinket absorption på cementpartiklerne og spredes effektivt over et langt tidsrum. De efterlader tilstrækkeligt plads på cementoverfladen til at opnå en hurtig hydratiseringsreaktion, som medfører en høj tidlig styrkeudvikling.

Derfor er vores MasterGlenium SKY-serie bedre tilpasset lokale krav og forhold.

Hvad gør MasterGlenium SKY til en unik løsning?

MasterGlenium SKY-produkterne tilbyder et enkelt, alsidigt tilsætningsstof til en lang række anvendelser og forhold.

Sammenlignet med konventionelle PCE-superplasticificerende tilsætningsstoffer gør MasterGlenium SKY-serien det lettere for producenterne af færdigblandinger at optimere lagerføringen, forbedre logistikken og reducere investeringerne i tanke og doseringsudstyr. Derved reduceres også vedligeholdelsesomkostningerne.

MasterGlenium SKY-produkternes sikrer en konstant høj kvalitet af færdigblandet beton ved et lavt vand/cement-forhold og forbedret bearbejdelighed ved høje temperaturer uden at forsinke styrkeudviklingen, iht. kravene i EN 206-1.

Denne nye generation af superplastificerende tilsætningsstoffer garanterer en beton, der opfylder den oprindelige specifikation fra frisk til hærdnet tilstand.

MasterGlenium SKY 621

Plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel

MasterGlenium SKY 631

Superplastificerende tilsætningsstof til færdigbetonindustrien

MasterGlenium SKY 678

Plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel

MasterGlenium SKY 680

Plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel

MasterGlenium SKY 851

Superplast til fremstilling af alle betontyper for færdigbetonindustrien

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems BASF

+45 40 56 62 12

Downloads

Brochure MasterGlenium Sky

pdf (591,05 Kb)