MasterGlenium SKY 621 - Superplastificerende additiv til fremstilling af beton og vibreringsfri beton til færdigbetonindustrien.

Superplast til højkvalitetsbeton med forbedret bearbejdelighed

MasterGlenium SKY 621 tilhører anden generation af superplasticeringsmidler baseret på polymerer af carboxylærter med sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere superplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornene adskillelse og fordeling.

Det specielle MasterGlenium SKY 621 molekyle tillader en forsinkelse i adsorptionen på cementkornene og dermed en effektiv dispergering, hvilket gør det muligt at fremstille en højkvalitetsbeton med accelereret styrkeudvikling og forbedret bearbejdelighed uden at forsinke hærdeprocessen. Resultatet er en højkvalitetsbeton med forbedret holdbarhed og en bedre overflader.

Additiv til beton og vibreringsfri beton

MasterGlenium SKY 621 sikrer, at færdigbetonproducenter, entreprenører og bygherrer får en beton, der er af samme høje kvalitet som oprindelig specificeret; startende fra produktion i blandeanlægget over levering til anvendelsen er gennemført og efterfulgt af hærdeprocessen.

Dette sker ved på både kort og langt sigt at styre de to mest essentielle egenskaber: Bearbejdelighed og vandcementtal.

Downloads

MasterGlenium SKY 621: DoP

pdf (370,66 Kb)

MasterGlenium SKY 621: Sikkerhedsdatablad

pdf (119,86 Kb)

MasterGlenium SKY 621: Teknisk datablad

pdf (155,26 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12