MasterGlenium SKY 680

Plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel

Hvordan virker MasterGlenium SKY 680?

MasterGlenium SKY 680 tilhører andengeneration af superplasticeringsmidler baseret på polymerer af carboxylærter med sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere superplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornenes adskillelse og fordeling.

Hvad gør MasterGlenium SKY 680 til en unik løsning?

Det specielle MasterGlenium SKY 680 molekyle tillader en forsinkelse i adsorptionen på cementkornene og dermed en effektiv dispergering, hvilket gør det muligt at fremstille en højkvalitetsbeton med accelereret styrkeudvikling og forbedret bearbejdelighed uden at forsinke hærdeprocessen. Resultatet er en højkvalitetsbeton med forbedret holdbarhed og en bedre overflader.

Hvordan opfylder MasterGlenium SKY 680 kundernes krav?

MasterGlenium SKY 680 sikrer, at færdigbetonproducenter, entreprenører og bygherrer får en beton, der er af samme høje kvalitet som oprindelig specificeret; startende fra produktionen i blandeanlægget over levering indtil anvendelsen er gennemført og efterfulgt af hærdeprocessen.

Dette sker ved på både kort og langt sigt at styre de to mest essentielle egenskaber: Bearbejdelighed og vandcementtal.

Downloads

MasterGlenium SKY 680: DoP

pdf (373,01 Kb)

MasterGlenium SKY 680: Sikkerhedsblad

pdf (120,60 Kb)

MasterGlenium SKY 680: Teknisk datablad

pdf (92,64 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12