MasterGlenium SKY 851 superplast til fremstilling af alle betontyper for færdigbetonindustrien

Lav viskositets superplast til færdigbeton - særligt vibreringsfri beton

MasterGlenium SKY 851 tilhører 3 generation af superplastificeringsmidler baseret på polymerer af polycarboxylæter med lange sidekæder. Disse polymerer benytter sig både af en elektrostatisk frastødning, der kendes fra tidligere su-perplastificeringer, og en sterisk påvirkning, da de lange sidekæder i høj grad stabiliserer cementkornene adskillelse og fordeling.

MasterGlenium SKY 851 er særlig velegnet til vibreringsfri beton i færdigbetonindustrien.

Højkvalitetsbeton

Det specielle MasterGlenium SKY 851 molekyle tillader en forsinkelse i adsorptionen på cementkornene og dermed en effektiv dispergering, hvilket gør det muligt at fremstille en højkvalitetsbeton med accelereret styrkeudvikling og forbedret bearbejdelighed uden at forsinke hærdeprocessen. Resultatet er en højkvalitetsbeton med forbedret holdbarhed og en bedre overflader.

Styring af betonens bearbejdelighed og vandcementtal

MasterGlenium SKY 851 sikrer, at færdigbetonproducenter, entreprenører og bygherrer får en beton, der er af samme høje kvalitet som oprindelig specificeret; startende fra produktionen i blandeanlægget over levering indtil anvendelsen er gennemført og efterfulgt af hærdeprocessen.

Dette sker ved på både kort og langt sigt at styre de to mest essentielle egenskaber: Bearbejdelighed og vandcementtal.

Downloads

MasterGlenium SKY 851: DoP

pdf (304,11 Kb)

MasterGlenium SKY 851: Sikkerhedsdatablad

pdf (119,86 Kb)

MasterGlenium SKY 851: Teknisk datablad

pdf (167,02 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12