MasterKure 127WB

Anvendes som membran på nystøbt hærdende beton

Hvordan virker MasterKure 127WB?

MasterKure 127WB påsprøjtes betonoverfladen for at beskytte mod for hurtig udtørring.

MasterKure 127 WB danner en membran, der nedsætter vandfordampningen fra overfladen, hvilket reducerer risikoen for svindrevner og svage betonoverflader.

Hvad gør MasterKure 127WB til en unik løsning?

MasterKure 127WB kan påsprøjtes lige efter udstøbning og danner en membran efter få timer, der normalt vil forsvinde af sig selv inden ca. en måned.

MasterKure 127WB indeholder hverken organiske opløsningsmidler eller voks og er næsten lugtfri. Opfylder TI-B 33= 84% ASTM C-156-80a = 82%.

Hvordan opfylder MasterKure 127WB kundernes krav?

MasterKure 127WB er en miljørigtig curing med dokumenteret effekt.

MasterKure 127WB er velegnet til curing af alle betontyper og kan anvendes til alle støbeopgaver på byggepladser og i betonindustrien, for eksempel brobyggeri og landingsbaner, betondæk, renseanlæg og betonelementer.

Downloads

MasterKure 127WB: Sikkerhedsdatablad

pdf (123,28 Kb)

MasterKure 127WB: Teknisk datablad

pdf (250,75 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12