MasterKure 220WB

Vandig kunststofdispersion til efterbehandling af betonoverflader

Hvordan virker  MasterKure 220WB?

MasterKure 220WBpåsprøjtes betonoverfladen for at beskytte mod for hurtig udtørring.

MasterKure 220 WB danner en membran, der nedsætter vandfordampningen fra overfladen, hvilket reducerer risikoen for svindrevner og svage betonoverflader.

Hvad gør MasterKure 220WB til en unik løsning?

MasterKure 220WB kan påsprøjtes lige efter udstøbning ogdanner en membranefter få timer dernormalt vil forsvinde af sig selv inden ca. en måned.

Downloads

MasterKure 220WB: Sikkerhedsdatablad

pdf (121,16 Kb)

MasterKure 220WB: Teknisk datablad

pdf (118,68 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12