MasterPozzolith 1504

Anvendes til plastificering, cement indgår som bindemiddel

Hvordan virker MasterPozzolith 1504?

MasterPozzilith 1504 tilhører de oprindelige superplastificeringsmidler baseret på melamin-polymerer. Disse polymerer klæber til cementkornene og øger den negative ladning på overfladen, hvorved dispergeringen øges som følge af elektrostatisk frastødning.

MasterPozzolith 1504 er et overfladeaktivt middel, der virker dispergerende på finstofindholdet som f.eks. cement, puzzolan og filler. Dispergeringen giver større homogenitet og nedsætter vandbehovet, hvilket udnyttes til en reduktion af vandcementtallet eller forbedring af bearbejdeligheden.

Hvad gør MasterPozzolith 1504 til en unik løsning?

MasterPozzolith 1504 forlænger bearbejdeligheden og bruges til plastificering, hvor cement indgår som bindemiddel.

Hvordan opfylder MasterPozzolith 1504 kundernes krav?

Kan nedsætte vandbehovet med mere end 25% hvilket udnyttes til en reduktion af vandcementtallet eller forbedring af bearbejdeligheden.

Downloads

MasterPozzolith 1504: DoP

pdf (367,88 Kb)

MasterPozzolith 1504: Sikkerhedsdatablad

pdf (102,23 Kb)

MasterPozzolith 1504: Teknisk datablad

pdf (93,95 Kb)

Kontakt

Finn Møller Sørensen

Finn Møller Sørensen

Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12