MasterProtect 8000CI - Førsteklasses korrosionsinhibitor til beskyttelse af armeret beton

Korrosionshæmmeren MasterProtect 8000 CI øger dine bygningers værdi og levetid betydeligt

I løbet af de sidste 15 år er der sket en hidtil uset stigning i brugen af beton i infrastruktur og industrielle produktionsanlæg. Det samme gør sig gældende i erhvervs- og boligbyggeri. Men hvor længe holder betonkonstruktioner?

Forlængelse af betonkonstruktioners levetid

Stigende efterspørgsel efter længere levetid og behovet for at restaurere og renovere eksisterende bygninger har medført et behov for beskyttelses- og reparationsteknikker, der kan indfri disse forventninger. De stadig vanskeligere klima-, miljø- og driftsforhold udgør nye udfordringer for konstruktioner designet til længere levetid.

Fordele ved korrosionsinhibitoren MasterProtect 8000 CI

MasterProtect 8000 CI - Lavere omkostninger  40% lavere omkostninger

MasterProtect 8000 CI - ti års viden  10 + år

Mere end ti års viden og erfaring inden for byggeri. Vores lokale eksperter hjælper dig med at finde den mest effektive løsning på betonbeskyttelse.

MasterProtect 8000 CI - Brugsklar  1-komponent

MasterProtect 8000 CI er en en-komponent korrosionshæmmer – den leveres brugsklar, og der behøves ikke andre materialer.

Hvordan hæmmer MasterProtect 8000 CI korrosionsprocessen?

MasterProtect 8000 CI trænger ind i betonen og hindrer den elektrokemiske korrosionsproces mellem armeringen og klorid-ioner, iltindhold og fugtindhold i betonen. Behandlingen er åndbar og dampgennemtrængelig.

  • 1-komponent, brugsklar

  • Lav viskositet

  • Klar væske, som er let at påsprøjte med simpelt udstyr.

Betonkonstruktioner skal beskyttes mod korrosive stoffer

1. Bygninger i kystområder

Bygninger i kystområder

2. Typiske marinekonstruktioner som kajer, anløbsbroer og broer i zoner med direkte sprøjt

Typiske marinekonstruktioner som kajer, anløbsbroer og broer i zoner med direkte sprøjt

3. Industritanke, siloer og bassiner i kontakt med chlorholdigt vand eller udsat for luftbåren salt

Industritanke, siloer og bassiner i kontakt med chlorholdigt vand eller udsat for luftbåren salt

4. Arealer udsat for brug af store mængder tøsalt, f.eks. parkeringsdæk

Arealer udsat for brug af store mængder tøsalt, f.eks. parkeringsdæk

5. Broer udsat for saltholdig luft eller sprøjt af saltvand

Broer udsat for saltholdig luft eller sprøjt af saltvand

Besparelser i det lange løb

Vi kan bevise omkostningseffektiviteten

 MasterProtect 8000 CI - Omkostningseffektiviteten

BASF har trukket på ekspertviden fra branchen for at udvikle et analyseredskab, der kan hjælpe vores kunder med at beregne livscyklusomkostningerne (LCCA).
Resultatet af en analyse kan med lethed stilles til rådighed for projektteamet i form af en rapport.

MasterProtect 8000 CI Laveste samlede pris

MasterProtect 8000 CI - Laveste samlede pris 

Downloads

MasterProtect 8000 CI: Sikkerhedsdatablad

pdf (208,00 Kb)

MasterProtect 8000 CI: Teknisk datablad

pdf (683,34 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31