MasterSeal 588 - Elastisk, cementbaseret mørtel til vandtætning af beton og murværk i kontakt med alle typer vand

Hvor kan MasterSeal 588 bruges?

MasterSeal 588 er en elastisk, cementbaseret, vandtæt mørtel, der bruges til vandtætning af vandreservoirer, hvis de er udsat for bevægelser.

Eksempel: MasterSeal 588 bruges til drikkevandstanke, procesvandtanke og miljøer med indløb af spildevand i rensningsanlæg.

MasterSeal 588 bruges også til vandtætningssystemer i kældre, på områder med bevægelser, vibrationer.

MasterSeal 588 er meget vandtæt og giver en fremragende beskyttelse af beton mod karbonatisering, tøsalte og syreholdige stoffer

Masterseal 588 er kemisk resistens over for ferskvand, spildevand fra husholdning, gylle og andre væsker, der er moderat aggressive.

MasterSeal 588 påføres med pensel eller sprøjteudstyr. MasterSeal 588 kræver kun påføring i en tykkelse på 2 mm for at opnå vandtætnende egenskaber.

MasterSeal 588 er sammensat, så den opfylder kravene i de europæiske og lokale lovgivninger for at være i direkte kontakt med drikkevand. Herunder forordninger om positivlister med bestanddele og migrationstests. Godkendelser til kontakt med drikkevand i flere europæiske lande kan rekvireres på forespørgsel.

Hvordan vil du opleve fordelene ved MasterSeal 588?

MasterSeal 588 kræver kun blanding af to fordoserede komponenter, og påføringen foretages  let med kost  eller sprøjte.

Mørtlen  har en lang holdbarhed ved permanent kontakt med vand og i kontakt med lettere syreholdigt vand, og sikrer således langtidsholdbar vandtætning af tanke.

Fuldt certificeret løsning iht. EN 1504, del 2, som sikrer et højt  ydelsesniveau.

Downloads

MasterSeal 588: DoP

pdf (143,26 Kb)

MasterSeal 588: Sikkerhedsdatablad

pdf (431,60 Kb)

MasterSeal 588: Teknisk datablad

pdf (144,49 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31