MasterSeal P385 - Epoxycementgrunder til påføring af MasterSeal-membraner på fugtige mineralske sugende og ikke-sugende underlag.

Hvad er MasterSeal P385, og hvor bruges den?

MasterSeal P385 er en 3-komponent epoxycementgrunder til påføring af epoxy-, polyurethan- og polyureabaserede MasterSeal-membraner på fugtige mineralske sugende og ikke-sugende underlag.

Masterseal P385 bruges hovedsageligt som vedhæftningsforbedrende grunder for membraner og coatinger.

MasterSeal P385 bruges også som udjævningslag til ru underlag.

MasterSeal P385 bruges i kombination med MasterSeal- membraner til vandtætning og beskyttelse af konstruktioner til opsamling af vand som fx reservoirer og tanke i rensningsanlæg, i industrielle installationer fx sekundær inddæmning, rørledninger og procesmiljøer m.v.

MasterSeal P385 er en specialgrunder til brug på fugtige underlag.

MasterSeal P385 har fremragende vedhæftning på sugende og ikke-sugende underlag.

MasterSeal P385 et let at påføre med pensel eller spartel.

MasterSeal P385 har en høj gennemtrængelig over for vanddamp, og når den er udhærdnet, er den bestandig over for hydrostatisk tryk.

Hvilke fordele giver MasterSeal P385 dig?

Fugtige betonunderlag kan behandles med MasterSeal 585 uden forudgående tørring.

Fuldt afbundne MasterSeal-membransystemer forhindrer vandcirkulation mellem lagene, selv hvis der er en lækage, og hjælper således med at opdage, lokalisere og udbedre skaden.

MasterSeal P385 sikrer vedhæftningen af vandtætnende membraner på beton- og andre mineralske underlag, selv ikke-sugende underlag.

MasterSeal P385 forhindrer blæredannelse og småhuller i hærdnede membraner.

MasterSeal P385 homogeniserer underlagets absorption, reducerer underlagets ruhed, og dermed forbruget af membranmateriale.

Fuldt certificeret løsning iht. EN 1504, del 2, som sikrer et konsistent ydelsesniveau.

Downloads

MasterSeal P 385 Teknisk datablad

pdf (696,64 Kb)

Kontakt

Kristian Eldevig

Kristian Eldevig

Sales Engineer

+45 30 38 33 31