Vores bæredygtige løsninger


Gulve fra Master Builders Solutions bidrager til bæredygtig udvikling: Gulvsystemernes ekstremt lange holdbarhed og deres lave vedligeholdelsesudgifter resulterer i en positiv økobalance hen over gulvenes livscyklus. Yderligere fordele er let vedligehold og lav VOC-emission.

Bæredygtighed er et komplekst samspil mellem mange forhold. Vi har analyseret disse forhold, anvendt dem i vores PU-gulvsystemer iht. de gældende standarder, fået dem certificeret hos uafhængige instanser og endelig opnået miljøvaredeklarationer (EPD’er). Dette betyder mest mulig gennemsigtighed og overbevisende argumenter - for dig og dine kunder.

"At opfylde de nuværende behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov."

Brundtlandkommissionens definition på bæredygtighed (1987)

 

Livscyklusvurdering

Vurdering af gulves livscyklus giver oplysninger om, hvordan gulvet indvirker på miljøet i produktets levetid. Vi kalder vurderingen af indvirkning på miljøet – fra udvinding af råvarerne, anvendelse af kemikalier i produktionsprocessen, udlægning og vedligeholdelse af gulvet frem til fjernelse og bortskaffelse af gulvet – for livscyklusvurderingen.

Master Builders Solutions-eksperter tillægger livscyklusvurderingen stor værdi. Vurdering af miljøpåvirkningen gør os i stand til at kortlægge mulighederne for forbedringer. Vi arbejder konstant på at udvikle de bedste gulve og minimere indvirkningen på miljøet.

Livscyklusomkostninger

Livscyklusomkostningerne dækker alle omkostninger fra udvinding af råvarerne, produktion, udlægning og vedligeholdelse af gulvet og helt frem til fjernelse og bortskaffelse ved slutningen af gulvets levetid. For Master Builders Solutions-eksperterne er indsigt i livscyklusvurderingen af vores gulvsystemer af overordenlig stor betydning.

I sidste ende giver præcis indsigt oplysning om mulighederne for at reducere slutbrugerens omkostninger.

Prisen for et gulv i hele dets livetid, fra udlægning over pleje og vedligeholdelse til bortskaffelse, bestemmes af en lang række faktorer. Udgifterne til materialer og udlægning er ikke det vigtigste element. Faktisk tegner rengøring og vedligeholdelse sig for størstedelen af livscyklusomkostningerne.

Rengøring og vedligeholdelse

​De dekorative MasterTop-gulve er meget vedligeholdelsesvenlige, men naturligvis ikke vedligeholdelsesfri. Med den rette vejledning fra en god leverandør af rengøringsmidler om systematisk rengøring og vedligeholdelse kan du bevare gulvenes flotte udseende. Desuden er rengøringen enkel, effektiv og miljøvenlig.

​Korrekt rengøring og vedligeholdelse vil forlænge dit gulvs vitalitet, så du kan have glæde af gulvet i mange år fremover.​​​​

Certificering af bæredygtigt byggeri

Vi støtter dig, når det gælder bæredygtigt byggeri. Vi sørger derfor for miljøvaredeklarationer (EPD’er) til alle dekorative MasterTop gulvprodukter. Deklarationerne indeholder oplysninger om produktet og dets indvirkning på miljøet. De spiller en stadig vigtigere rolle i LEED-certificeringen af bæredygtigt byggeri, og de er endda påkrævede for DGNB-godkendelser.

Desuden har næsten alle MasterTop gulvprodukter fra og med 2015 modtaget DGNB Navigator-mærket. Mærket giver os mulighed for at vise vores engagement i bæredygtighed. Samtidig giver mærket dig den nødvendige vejledning og gennemsigtighed, når du skal vælge produkter.

Træk vejret og føl dig godt tilpas

Hver dag bruger vi omkring 90 % af vores tid inden døre, i hjemmet, på kontoret, i skolen, i butikker og i fitnesscenteret. Den indendørs luftkvalitet er derfor særligt vigtig, da den har en direkte indvirkning på vores sundhed og velvære.

Byggematerialer som vægmaling, møbellak og gulvbelægninger indeholder ofte flygtige organiske bestanddele, som kan gennemtrænge indendørsluften eller svække vores helbred. Det gælder især børn, gravide kvinder og ældre mennesker.

MasterTop PU-gulve giver dig mulighed for at ånde lettet op. Alle vores produkter er blevet testet iht. de strenge regler fra AgBB (Committee for the Health Assessment of Construction Products), og de sikrer samtidig lav emission ifølge AFSSET-protokollen, den finske emission standard M1 og den franske VOC-forordning.

De produkter, vi bruger til bæredygtigt byggeri, er uden opløsningsmidler og overholder standarderne for lav emission. Som følge heraf er indendørsluften fri for flygtige organiske bestanddele. Desuden er installationen af gulvsystemerne næsten lugtfri. Det betyder i særdeleshed, at man forebygger svækkelse af brugernes helbred, når renoveringen foregår, mens bygningen er i brug.

MasterTop 1324

MasterTop 1324

MasterTop 1325

MasterTop 1325

MasterTop 1326

MasterTop 1326

MasterTop 1327

MasterTop 1327

Vælg det rigtige PUre-gulv

Vælg det rigtige PUre-gulv

PUre-gulvbogen

PUre-gulvbogen

Vores bæredygtige løsninger

Vores bæredygtige løsninger

Konkurrencedygtige løsninger

Konkurrencedygtige løsninger

Kontakt

Gert Røjkjær

Gert Røjkjær

Segment Manager Danmark Performance Flooring BASF

+45 40 56 62 01