Vores bæredygtige løsninger


Gulve fra Master Builders Solutions bidrager til bæredygtig udvikling: Gulvsystemernes ekstremt lange holdbarhed og deres lave vedligeholdelsesudgifter resulterer i en positiv økobalance hen over gulvenes livscyklus. Yderligere fordele er let vedligehold og lav VOC-emission.  

Bæredygtighed er et komplekst samspil mellem mange forhold. Vi har analyseret disse forhold, anvendt dem i vores PU-gulvsystemer iht. de gældende standarder, fået dem certificeret hos uafhængige instanser og endelig opnået miljøvaredeklarationer (EPD’er). Dette betyder mest mulig gennemsigtighed og overbevisende argumenter - for dig og dine kunder. 

"At opfylde de nuværende behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov."

Brundtlandkommissionens definition på bæredygtighed (1987)


Livscyklusvurdering

Livscyklusomkostninger

Rengøring og vedligeholdelse

Certificering af bæredygtigt byggeri

Sundhed


 

Vores bæredygtige løsninger

Vores bæredygtige løsninger